Ingen Handelsbodenkortege 2020

Handelsbodenkortegen2020-inställd_370x370
Det blir ingen Handelsbodenkortege 2020

På grund av coronaviruset kan Handelsbodenkortegen tyvärr inte genomföras i år. 

Reglerna om att man inte får ha större samlingar än 50 personer sätter stopp för möjligheten till att få polistillstånd. 

Vi hoppas det går att köra 2021 och återkommer då med mera info.

Ride safe!