Störst på MC-kläder!

Varukorg

0 produkter

Handelsbodens integritetspolicy

Integritetspolicy samt medlemsvillkor för Handelsbodens Kundklubb

Handelsbodens Kundklubb – Integritetspolicy samt medlemsvillkor

Publiceringsdatum: 2018-05-24

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål

  1. 1.       För att kunna hantera kundens beställning/köp

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna:

- Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)

-  Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder

-  Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)

-  Erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden, vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag

-  Kontroll av kundens adress mot externa källor, t ex Klarna

-  Hantera reklamations- och garantiärende

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

-  Namn

-  Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)

-  Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)

-  Personnummer

-  Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

-  Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har

Laglig Grund:

Köpeavtalet

  1. 2.       För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmen enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna:

-  Erbjuda medlemmen förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.

-  Genomföra analyser av de uppgifter som företaget samlar in för samma syfte, t ex av hur medlemmen använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor och delar av sidor medlemmen besökt och vilka sökningar medlemmen gjort), medlemmens köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (t ex om produkter, tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra inställningar i företagets digitala tjänster samt medlemmens rörelsemönster i butik och liknande positioneringsdata och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Baserat på analysen kan medlemmen sorteras in i en kundgrupp (kundsegment). Olika kunder kan därför få olika erbjudanden och rabatter beroende på grupp. För att kunna lämna personliga erbjudanden och kommunikation genomförs analysen på individnivå.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas för att lämna förmåner och erbjudanden är:

-  Namn

-  Användarnamn

-  Personnummer (Kundnummer)

-  Kontaktuppgifter

-  Bostadsort

-  Köp- och orderhistorik

-  Användargenererad information, t ex besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler

-  Angivna kundval avseende produkter och tjänster

-  Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning

-  Platsinformation från medlemmens mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta

Laglig grund:

-  Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram

 

  1. 3.       För att kunna ge medlemmen en personligt anpassad upplevelse av företagets tjänster enligt villkoren för medlemskap i ett lojalitetsprogram

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna:

-  Ge medlemmen ett personligt anpassat innehåll, t ex genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka artiklar baserat på medlemmens intressen, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för medlemmen.

 

-  Förenkla medlemmens användning av företagets tjänster, t ex genom att spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.

-  Genomföra analyser av de uppgifter som företaget samlar in för samma syfte, t ex medlemmens köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (t ex om produkter, tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra inställningar i företagets digitala tjänster samt medlemmens rörelsemönster i butik och liknande positioneringsdata och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas för att ge medlemmen en personligt anpassad upplevelse är:

-  Namn

-  Användarnamn

-  Ålder

-  Bostadsort

-  Köp- och orderhistorik

-  Användargenererad information, t ex besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler

-  Angivna kundval avseende produkter och tjänster

-  Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning

-  Platsinformation från medlemmens mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta

 

För att kunna uppfylla sina åtaganden utför företaget vissa analyser avseende t ex:

 

-  Hur medlemmen använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor och delar av sidor medlemmen besökt och vilka sökningar medlemmen gjort)

-  Medlemmens köp- och orderhistorik

-  Ålder

-  Bostadsort

-  Medlemmens angivna preferenser (t ex om produkter, tjänster, branscher)

-  Livsstil (t ex civilstånd, preferenser, intressen och beteenden)

-  Språk- och andra inställningar i företagets digitala tjänster

-  Medlemmens rörelsemönster i butik och liknande positioneringsdata

-  Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

 

Laglig grund:

-  Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram

 

 

  1. 4.       För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

 

Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra företagets tjänster och produkter t ex genom att:

-  Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden/medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden

-  Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram

-  Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:

- alla kunder

- ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)

- en enskild kund

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

-  Namn

-  Kontaktuppgifter såsom telefonnummer,

e-postadress, bostadsadress

-  Ålder

-  Bostadsort

-  Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler

-  Uppgifter om genomförda köp

-  Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)

 

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring ett företag ska använda genomför företaget analyser om:

 

-  Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)

-  Kundernas köp- och orderhistorik

-  Ålder och bostadsort

-  Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

 

Laglig grund:

-  Medlemmar i ett lojalitetsprogram – fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram

-  Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande

 

 

 

  1. 5.       För att kunna hantera kundtjänstärenden

 

Personuppgifter behandlas t ex för att kunna:

-  Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)

-  Säkerställa kundens identitet

-  Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

-  Namn

-  Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress

-  Kundens korrespondens

-  Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

-  Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem

-  Tekniska uppgifter om kundens utrustning som är nödvändig för supportärenden

-  Personnummer (medlemsnummer)

 

Laglig grund:

-  Berättigat intresse (intresseavvägning)

 

  1. 6.       För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, produktsäkerhet och garantiåtgärder)

 

Personuppgifter behandlas bl a för att kunna:

-  Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen och kan hänföras till en enskild individ.

 

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl a:

-  Namn

-  Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress, bostadsadress

-  Kundens korrespondens

-  Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt

-  Användaruppgifter för Mina Sidor

-  Personnummer(medlemsnummer)

-  Betalningshistorik

 

Laglig grund:

-  Rättslig förpliktelse

 

Hur samlas personuppgifterna in? 

Handelsboden registrerar dina personuppgifter i samband med:

  • vid ansökan om medlemskap
  • Vid köp på handelsboden.com
  • Vid köp i butik (om du blir eller är medlem i Handelsboden Kundklubb)
  • ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t.ex. tävlingar

Var lagras dina personuppgifter?

Vi säkerställer att inga personuppgifter lagras utanför EU/EES

Vilka är dina rättigheter?

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande (dvs gå ur kundklubben) till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig.  Vi strävar efter att svara dig inom 20 dagar. Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på lagring, som t.ex. bokföringsregler, eller när det finns andra skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta oss. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)

 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till obehöriga

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag som Handelsboden samarbetar med för nödvändig behandling enligt våra instruktioner. Det kan gälla för hantering av medlemmar, medlemskap, medlemserbjudanden och förmåner, analyser, varuleveranser, kommunikation/distribution eller kreditupplysning. Vi delar också informationen med övriga bolag inom koncernen (Handelsbodens butiker). Utöver detta kan Handelsboden även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Utöver detta lämnar vi inte ut personuppgifter.

 

 

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna kommer inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter sista kontakten och kommer därefter raderas.

 

Medlemsvillkor

Att bli medlem
För att bli medlem i Handelsboden Kundklubb måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer (gäller Sverige). Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Handelsboden Kundklubb Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Medlemskapet är kostnadsfritt

Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, adress, e-mail, personnummer och mobiltelefonnummer antingen i kassan i en av Handelsbodens butiker eller på hemsidan www.handelsboden.com . Att ange Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer är obligatoriskt. Denna information utgör ditt kundkonto hos oss.

Medlemskapet är kortlöst (ditt personnummer är ditt medlemsnummer). Du måste Informera Handelsboden om ändringar i din kontoinformation (vid flytt eller byte av telefonnummer vanligen).

Förmåner för dig som medlem i Handelsboden Kundklubb:

Förtur till REA - du får handla på vår stora juli-REA innan vi släpper den till allmänheten.

Rabatterbjudanden – du får regelbundet fina rabatterbjudanden via nyhetsbrevet

Gratis hemskickad katalog – vår tryckta katalog skickas ut till dig i januari varje år.

Inbjudan till kundkvällar – du får personlig inbjudan till olika kundevent.

Förhandsinformation om produkter – vi visar upp kommande produkter. 

Förhandsinformation om evenemang – du får information via nyhetsbrevet.

Lättare vid byten och returer - du behöver inte hålla reda på ditt kvitto, utan kan få en kopia av oss

Kortlöst medlemskap – du behöver bara visa upp ditt körkort/ID-kort.

Gratis SMS-avisering vid köp i webshopen.


Medlemskapets upphörande

Ditt medlemskap i Handelsboden Kundklubb gäller tills du eller Handelsboden säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Handelsboden rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.  Vid mer än 36 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet. Du kommer att få en varning innan vi raderar ditt medlemskap. Vi kan komma att behålla vissa uppgifter för att uppfylla garantiåtaganden.


Ändringar i policyn 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på vår hemsida. Vid större ändringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post eller på www.handelsboden.com

 

Cookies

På Handelsbodens webbshop använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör i webshoppen.

Vi använder cookies bl.a. för att du som besökare ska få tillgång till webbshoppens alla funktioner, för att ge statistik om användandet av webshoppen, samt för att anpassa den efter dina önskemål, val och intressen. Statistiken är viktig för att vi ska kunna utveckla vår webbshop vidare och göra den bättre för dig som kund.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar. Sessionscookies används främst i syfte att behandla ditt köp.

Genom att använda vår webbshop samtycker du till behandlingen av cookies enligt ovan. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Handelsbodens webbshop försöker placera en cookie på din dator. Genom webb-läsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan hemsidans funktionalitet komma att begränsas för vissa delar av webshoppen.